Om Aspö Folkets Hus

Aspö Folkets Hus


Den 27 Januari 1935 antog man de första stadgarna för Andelsföreningen Folkets Hus å Aspö u.p.a. 


De första styrelseledamöterna var : Nils O. Petersson, Arne Krondahl, Manfred Johansson, K.A. Hansson, Erik Olsson, Herman Månsson och John Bäckman.


Varje Andel kostade 50:-. Ett hundratal andelar har tecknats av föreningar och enskilda på Aspö.

 

Mästerlotsen John Löfgren upplät en tomt och ansvarig byggmästare var Arvid Karlsson och med många frivilliga medarbetares arbetsinsatser uppfördes den byggnad som fortfarande, om än i moderniserat och tillbyggt skick, är belägen i närheten av Aspö Skola.


1937 byggde man den första utomhusdansbanan som i början av 1960-talet ersattes av en ny sådan.


Man rustade då även upp byggnaden, som då inte var i så gott skick.

Militären tog under krigsåren och lade beslag på byggnaden, därför blev verksamheten nästan nerlagd, men på 1960-talet fick Folkets Hus ett tiotal nya medlemmar som aktiverade verksamheten igen.


Kommunala bidrag söktes och erhölls för att upprusta fastigheten. En brunn borrades och vattenledningar installerades för att slippa hämta vatten från skolans brunn.

På slutet av 1970-talet ordnade man även avloppsfrågan, så att toaletter och dusch kunde installeras. 

Många av Aspö:s föreningar och privatpersoner har under åren nyttjat lokalerna till olika verksamheter, till  bland annat dans, studiecirklar, gymnastik, informationsmöten, auktioner, födelsedagsfester mm.

Även Aspö Skola  har förlagt sin skolgymnastik där, eftersom skolan saknar en egen gymnastiksal. Folkets Hus har även fungerat som Distrikts sköterskemottagning men denna lades ner, det var så dåligt med besök, så det tydde på  att aspöborna tycktes vara så friska att den inte behövdes.

Mest kända aktivitet för allmänheten är väl det årliga midsommarfirandet arr. Av Aspö skytteförening och Drottningskärs if som förut var ett stort inslag under sommaren på Aspö. 


Idag används lokalen till bl.a. gymnastik av olika slag, även uthyrning till kalas, fester, bröllop, möten, loppisar och mycket mycket mer. 


Källa: En bok om Aspö


Folkets Hus rörelsen


I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, skedde en stor förändring för arbetarrörelsen, då det blev möjligt för arbetare att organisera sig i fackföreningar. Det stora problemet då, var svårigheten att få kontakt med de anställda.


Dessa var i allmänhet så beroende av sin arbetsgivare att de nästan skulle kunna betraktas som livegna. Arbetstagarnas dåliga ekonomi och bostadsförhållanden gjorde att arbetsgivarna ofta kunde göra som de ville med sina arbetare.


Att träffas för möten på arbetsplatsen var då helt omöjligt och det hände t o m att arbetarrörelsen blev bortjagade under vapenhot. Inte heller fick man träffas på markområden som tillhörde den jordägande klassen. Under dessa förhållanden föddes tanken på, att kunna förvärva egna områden och lokaler för arbetarrörelsens aktiviteter.


Som en följd härav uppstod Folkets-hus rörelsen på 1920-30-talet